AKCIA

OD 6. JÚNA 2024
SPELEOTERAPIA 
VSTUP 15,- EUR / OSOBA

Pobyty pre samoplatcov

Wellness pobyt „Chrbtica“

7-dňový pobyt

Paušálny program zameraný na riešenie problémov s bolesťami chrbtice prostredníctvom priaznivého vplyvu kúpeľnej liečby, vhodných cvikov a racionálnej stravy. Cieľom je správne vypestovanie návykov pre predchádzanie bolestiam chrbtice.

Pobyt zahŕňa: Welcome drink, 6 x ubytovanie, 6 x polpenzia, konzultácia s lekárom, 3 x masáž, 2 x vírivý kúpeľ, 3 x liečebná telesná výchova, 5 x liečebná procedúra (elektoroliečba, laseroterapia, parafín, rašelinové obklady a iné podľa zdravotného stavu), denné bezplatné požičiavanie palíc na Nordic walking.

V prípade ukončenia pobytu v nedeľu je check-out až do 18-tej hodiny.

Vitálny víkendový pobyt

3-dňový pobyt

Pobyty pre každého, kto potrebuje v krátkom čase načerpať nové sily a zmeniť prostredie.

Mimoriadne čistá a pokojná príroda v kombinácií s liečebnými procedúrami a bohatými kultúrno-spoločenskými a športovými možnosťami sú zárukou príjemného relaxu.

V prípade ukončenia pobytu v nedeľu je check-out až do 18-tej hodiny

Kúpele na skúšku

Základná alternatíva liečebného pobytu, ktorá Vám umožní venovať sa popri liečebnému procesu aj ďalším aktivitám.

Balík obsahuje ubytovanie, polpenziu a 1 liečebnú procedúru denne (určí lekár pri vstupnej prehliadke).

V prípade ukončenia pobytu v nedeľu je check-out až do 18-tej hodiny.

Liečebné pobyty pre samoplatcov

Liečebný pobyt

Zdravý hlas

7-dňový

Špeciálny program zameraný na regeneráciu hlasiviek. Program je určený tím, ktorí pri výkone povolania využívajú hlas.

Cieľom programu je predchádzanie hlasovej únave, čomu sa v Kúpeľoch Štós darí vďaka mimoriadne vhodným klimatickým podmienkam, špeciálnym liečebným procedúram a odbornému personálu s dlhoročnou tradíciou liečby dýchacích ciest.

Pobyt zahŕňa: 6 x ubytovanie, 6 x polpenzia, konzultácia s lekárom, 5 x inhalácia, 3 x masáž, 2 x vírivý kúpeľ, denne bezplatné požičiavanie palíc na Nordic walking.

Bonus: 3 x dvojhodinový vstup do Vitálneho vodného sveta s bazénom

Liečebný pobyt

Línia“

7-dňový pobyt

Wellness program zameraný na redukciu hmotnosti a celkové osvieženie organizmu. Línia, to je priaznivý vplyv kúpeľnej starostlivosti, telesného cvičenia, klimatoterapie a diéty, vychádzajúc zo zásad racionálneho stravovania. Cieľom pobytu je úspešné zvládnutie boja s civilizačnou chorobou.

Pobyt zahŕňa: Welcome drink, 6 x ubytovanie, 6 x plná penzia vo forme redukčnej diéty s denným prepočtom kalorickej a biologickej hodnoty stravy, konzultácia s lekárom, konzultácia s dietológom, 2 x cvičenie vo fitness centre, 3 x masáž, 2x liečebná telesná výchova podľa zdravotného stavu pacienta, 1 x terénna liečba, 1 x vyšetrenie vybraných biochemických parametrov (cholesterol, kyselina močová, triglyceridy a glykémia, 3 x parafín, 2 x vírivý kúpeľ, denne bezplatné požičiavanie palíc na Nordic walking. V prípade ukončenia pobytu v nedeľu je check-out až do 18-tej hodiny.

Bonus: 3 x dvojhodinový vstup do Vitálneho vodného sveta s bazénom

Liečebný pobyt

Manažér“

7-dňový pobyt

Terapeutický program zameraný na načerpanie nových síl, nájdenie spôsobov ako sa so všetkým vysporiadať a uvoľniť sa. Súčasťou pobytu je racionálna strava a komplexná kúpeľná starostlivosť.

Pobyt zahŕňa: Welcome drink, 6 x ubytovanie, 6 x polpenzia, konzultácia s lekárom 3 x masáž, 3 x cvičenie vo fitness centre, 1 x terénna liečba, 2 x vírivý bazén, 5 x liečebná procedúra (elektorliečba, laseroterapia, parafín, rašelinové obklady a iné podľa zdravotného stavu), denne bezplatné požičiavanie palíc na Nordic walking. V prípade ukončenia pobytu v nedeľu je check-out až do 18-tej hodiny.

Bonus: 3 x dvojhodinový vstup do Vitálneho vodného sveta s bazénom

Liečebný pobyt

Speleoterapia“

7-dňový pobyt

Speleoterapia je metóda využívajúca špecifické a unikátne vlastnosti prostredia a hlavne aerosólu podzemných priestorov – prevažne krasových jaskýň na liečbu ochorení dýchacích orgánov a alergických chorôb. Základným liečivým faktorom speleoterapie je jaskynné ovzdušie. Jaskyňa je vlastne prírodné inhalatórium aerosólu, ktorý je z hľadiska zloženia unikátny, nenapodobniteľný umelým spôsobom. Jeho vlastnosťou je stálosť a schopnosť rýchlej obnovy. Trojhodinový pobyt v podzemí je spojený s aktívnymi dychovými cvičeniami a relaxáciou pri ezoterickej hudbe s následným odpočinkom – všetko pod vedením zdravotníckych pracovníkov s tradíciou v liečbe. Speleoterapia je kombinovaná v Kúpeľoch Štós s klimatickou liečbou, ktorej súčasťou sú liečebné procedúry zamerané na dýchací a pohybový aparát. Speleoterapia je vlastne forma otužovania, ktorá zvyšuje odolnosť voči prechladnutiam. Pacienti po speleoliečbe sú menej náchylní na infekty, ich chorobnosť sa znižuje a výrazne klesá spotreba antibiotík. Speleoterapia je pre Kúpele Štós v zmysle zákona licencovaná.

Pobyt zahŕňa: Welcome drink, 6 x ubytovanie, 6 x polpenzia, konzultácia s lekárom, 4 x speleoterapia, 3 x masáž, 2 x vírivý kúpeľ, denne bezplatné požičiavanie palíc na Nordic walking.

V prípade ukončenia pobytu v nedeľu je check-out až do 18-tej hodiny.

Bonus: 3 x dvojhodinový vstup do Vitálneho vodného sveta s bazénom

CENNÍKY

UBYTOVANIA A SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH 

V KÚPEĽOCH ŠTÓS

Cenník
liečebných procedúr

Cenník samoplatiacich liečebných pobytov

Cenník samostatne poskytovaných služieb

Návrh na kúpeľnú starostlivosť

Návrh na ústavnú zdravotnú starostlivosť v liečebni cez VšZP poisťovňu

Návrh na ústavnú zdravotnú starostlivosť v liečebni cez poisťovňu DÔVERA

Návrh na ústavnú zdravotnú starostlivosť v liečebni cez poisťovňu UNION

Kúpeľné liečebné pobyty uhrádzané zo zdravotného poistenia

ZMLUVY S POISŤOVŇAMI

Kúpele Štós majú zmluvné vzťahy so všetkými slovenskými zdravotnými poisťovňami: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera, Union.

Kúpele Štós poskytujú liečbu pre dospelých pacientov, detí a detí s doprovodom.

Indikácie
  • Ochorenia dýchacích ciest
  • Choroby z povolania
  • Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
  • Onkologické choroby
  • Duševné choroby
Rozsah služieb

Rozsahu služieb počas Vášho liečebného pobytu je zmluvne určený Vašou zdravotnou poisťovňou.

Obsahuje: Štandardné, ale aj nadštandardné ubytovanie, celodenné stravovanie aj formou podávania diét, vstupnú, priebežnú a výstupnú lekársku prehliadku, spravidla 3 liečebné procedúry denne (pondelok – sobota, okrem nedieľ a št. sviatkov). Počet podaných procedúr = 3 krát počet lôžko dní.

Poplatky /osoba / deň

Pri indikáciách typu A – 1,70 Eur

Pri indikáciách typu B (indikačná skupina IV, V, IX, XXII) – od 12 do 16 Eur

Doprovod k dieťaťu

Pri štandardnom type ubytovania si doprovod dopláca stravu podľa aktuálnej ponuky získanej prostredníctvom kontaktu s prijímacou kanceláriou.

POSTUP AKO SA DOSTAŤ DO KÚPEĽOV
  1. Tlačivo návrhu na kúpeľnú liečbu (tlačivo je v predaji v Predajni tlačív ŠEVT) Vám vypíše odborný lekár.
  2. Vypísané tlačivo zaslať na schválenie príslušnej zdravotnej poisťovne. V návrhu uviesť, že si žiadate liečbu v Kúpeľoch Štós.
  3. Zdravotná poisťovňa po schválení návrhu, zašle Váš návrh priamo k nám do kúpeľov.
  4. Prijímacia kancelária Vám listom oznámi termín nástupu.
  5. V prípade akýchkoľvek nejasností, prosím, kontaktujte našu prijímaciu kanceláriu.

OTVÁRACIE HODINY

VITÁLNY VODNÝ SVET & BAZÉN 

BAZÉN

PONDELOK
14:00 – 16:00

UTOROK
9:00 – 16:00

STREDA
9:00 – 16:00

ŠTVRTOK
9:00 – 16:00

PIATOK
9:00 – 16:00

SOBOTA
9:00 – 13:00

NEDEĽA
9:00 – 13:00

VITÁLNY VODNÝ SVET

PONDELOK
16:00 – 20:30

UTOROK
16:00 – 20:30

STREDA
16:00 – 20:30

ŠTVRTOK
16:00 – 20:30

PIATOK
16:00 – 20:30

SOBOTA
13:00 – 20:30

NEDEĽA
13:00 – 20:30

Uvedená úprava prevádzkových hodín platí až do odvolania.

KONTAKTY

ADRESA

Sídlo spoločnosti/poštová adresa:

Štós – kúpele 235
044 26 Štós
Slovenská republika

KONTAKT

E-mail:
pkstoskupele@gmail.com

Telefón – recepcia:
055/4667 532
0915 913 615

Rezervácie pobytov
:
0915 102 970

INFORMÁCIE

IČO: 31714463
DIČ: 2020496676
IČ DPH: SK2020496676

Registrácia:
Okresný súd Košice, I., vložka 652 V

Bankové spojenie:
Poštová banka, a.s. pobočka Poprad,
č.ú. 20266498/6500

GPS súradnice:
N48°43’14“ E20°47’32“

Objednávky do vitálneho sveta:
055/4667 532
0915 913 615
0907 413 843

Kúpele Štós, a.s.

+421 915 913 615